Úvod » Katedra » Lidé na katedře » Zaměstnanci » Ing. Miroslav Vavroušek, Ph.D.

Ing. Miroslav Vavroušek, Ph.D.

Zařazení: Odborný asistent

Místnost: Budova E1, 3. patro

Telefon: 48535 -3515

Email: miroslav.vavrousek@tul.cz

PROGRAMOVÁNÍ (PRO-B) – KOMBINOVANÉ STUDIUM

Počítače a programování:

7) Datová pole, jednorozměrná statická a dynamická datová pole, String jako pole

8) Vícerozměrná statická a dynamická pole, Pole polí

9) Moderní metody vývoje softwaru, Demontrační příklad piškvorky

10) Práce se soubory, čtení dat ze souboru a zapis dat do souboru

11) Procedury a funkce

12) Parametry předávané hodnotou a odkazem, složené datové typy

13) Demonstrační úloha HAD

Okruhy ke zkoušce

Příklady z cvičení