slide2.jpg
festo.jpg
slide1.jpg

Úvod

Vítáme vás na stránkách Katedry výrobních systémů a automatizace (KSA).

 

Studium na katedře

Bližší informace v sekci Pro studenty - Studijní programy nebo přímo na Katedře výrobních systémů a automatizace (Ing. Petr Zelený, Ph.D., Ing. František Koblasa, Ph.D., Ing. Martin Lachman, Ph.D.).

 

Výzkum na katedře

Aktuálně se na katedře ve spolupráci s dalšímy pracovišti řeší projekt OP VVV - Předaplikační výzkum CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007424 (2018-2022) „3D STAR - 3D tisk ve stavebnictví a architektuře“. Více o projektu zde: http://3dstar.tul.cz/ nebo http://www.ksa.tul.cz/pro-firmy/projekty-vav/op-vvv. Ve čtvrtek 24. 11. 2022 jsme prezentovali náš projekt na webináři České betonářské společnosti. Záznam webináře můžete shlédnout zde: https://odpoledne.cbsbeton.eu/ nebo zde: https://youtu.be/aQTKRYVq1Dk

 

Napsali o nás

Prof. Přemysl Pokorný, 80 let - medailonek v MM Průmyslové Spektrum.

V Technickém týdeníku č. 10 / 2021 vyšel článek představující naši nově budovanou laboratoř analýzy pohybu. Odkaz na článek

V technickém měsíčníku MM Průmyslové spektrum 04/2018 vyšel článek představující výzkumnou činnost řešenou v rámci diplomové práce pana Ing. Adama Lukeho. Tato práce byla oceněna cenou rektora TUL a umístila se na druhém místě soutěže Společnosti pro obráběcí stroje o nejlepší obhájenou diplomovou práci v roce 2017. Odkaz na článek: https://www.mmspektrum.com/clanek/3d-tistena-versus-obrabena.html

V naší laboratoři CNC strojů v únoru 2018 přibyl nový přírůstek a to pětiosé obráběcí centrum Hermle C 250 U. Více o této záležitosti si můžete přečíst zde: https://www.mmspektrum.com/clanek/studenti-a-obrabeni-v-peti-osach.html.

Firma Lanner group zveřejnila článek o zkušenostech s prediktivní simulací na naší katedře. Pozornost je věnována především způsobu výuky na TUL a komplexnímu přístupu k výuce v oboru Výrobní systémy a procesy. Článek je k dispozici na této adrese ZDE.

 

Veřejnost a spolupráce

Katedra spolupracuje s předními firmami v libereckém regionu, ale i mimo něj.

Podílí se na řešení projektů převážně z oblastí aditivní výroby / 3D tisku, výrobní logistiky, zefektivňování výrobních procesů a automatizace. Více lze nalézt v sekci Pro firmy.