Úvod » Pro firmy » Technologie lití ve vakuu

Technologie lití ve vakuu

Na katedře využíváme technologii vakuového lití (Vacuum Casting) již od roku 2006. Jedná se o zařízení firmy MK – vakuový licí systém pro Rapid Prototyping (3D tisk) a Rapid Tooling.

Vakuové lití

Inovační technologie pro výrobu silikonových forem a funkčních vzorků. Vakuový licí systém nabízí jednoduchou metodu výroby plastových prototypů bez potřeby výroby drahých kovových nástrojů. Fyzický model, nebo model vyrobený metodou Rapid Prototyping, se použije pro vytvoření měkké formy. Při použití této formy mohou být polyuretanové plastové díly zhotoveny již během několika málo hodin.

Vakuová komora MK-Mini

Tento systém byl navržen zvláště pro malé firmy, univerzity a školicí střediska. Systém je dodáván spolu se dvěma temperovacími pecemi. Maximální rozměry formy 450 x 470 x 400 mm, max. váha odlitku 1,4 kg. Ovládání je manuální.

Postup při výrobě odlitků

Vakuové licí pryskyřice, které se používají, mají podobné vlastnosti jako převážná většina materiálů pro plastové, gumové či skleněné díly. Jsou speciálně navrženy tak, aby vyhověly celé řadě požadavků, jako jsou tuhost, tepelná odolnost a schopnost detailně reprodukovat i ty nejmenší detaily, textury a barvy. Lze využít silikonových forem pro odlévání voskových modelů pro odlévání kovových dílů metodou vytavitelného modelu. Vyrobené díly mohou být použity pro ověření návrhu, mechanické testování, kontrolu tvarové věrnosti, případně pro zákaznické zhodnocení výrobku.

Zkušenosti a zapojení do výuky

Od roku 2006 jsme získali mnoho zkušeností s využíváním zařízení pro vakuové lití a vyhotovili jsme řadu prototypových dílů pro zákazníky. Máme zkušenosti s odléváním optických materiálů a materiálů s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi.

Ukázky výrobků – tlakový ventil, oběžné kolo, držák lampy

Zařízení je též zapojeno do studijního programu ve speciálně zaměřeném předmětu na technologie Rapid Prototyping. Studenti se seznamují s využitím této technologie a ve cvičeních vyrábí vlastní formy a z nich odlévají díly.

Věda, výzkum, vývoj

Ve výzkumné oblasti se zaměřujeme na možnosti využití technologie vakuového lití v praxi nebo v návazných technologiích jako např. Rapid Tooling, Investment Casting. Provádí se výzkum v oblasti odlévání jiných materiálů než polyuretanů např. vosků, nízkotavitelných kovů. Experimentuje se s vyplňováním polyuretanů vlákny či prášky pro zlepšení mechanických vlastností odlitků.