Úvod » Pro firmy » Analýza pohybu

Analýza pohybu

Kontaktní osoby: Ing. Jan Vavruška, Ph.D., Ing. Miroslav Vavroušek, Ph.D. 

Klíčová slova CZ: analýza pohybu, virtuální realita, VR, rozšířená realita, AR, snímání pohybu, zaznamenání pohybu, skenování, automatizace

Klíčová slova EN: motion analysis, virtual reality, VR, augmented reality, AR, motion tracking, motion recording, scaning, automatization

Informační leták ke stažení

Laboratoř analýzy pohybu se nachází v budově "T" Technické univerzity v Liberci,
ul. Třebízského 1244, Liberec, GPS 50.77449, 15.08185, Mapa

LabT (png)

Budova T (laboratoř v rámečku, hl. vchod žlutá šipka, východ bílá) 


Hlavní cíle a aktivity laboratoře

Soustředíme se na 3D snímání pohybu objektu "motion analysis“ (instrumentální analýzu pohybu) v reálném čas a to se zaměřením na průmysl a logistiku. Cílíme nejen na pohybovou ekonomii a ergonomii, ale také na analýzu reálného pohybu a interpretaci požadovaného řízeného pohybu robotů a jiných mechanizmů i se zátěží. Třetí oblastí je přenos reálného pohybu do virtuálního světa VR, AR, XR s real-time vazbou.

MOCAP_Synertial (png)

Inercialní oblek Synertial MS-4900, Tecnomatix PSH

Odborné zaměření laboratoře

Hlavní aktivity souvisejí se záznamem a analýzou pohybu. K dispozici je technické vybavení laboratoře využívající tzv. motion capture nástroje. Součástí vybavení laboratoře jsou profesionální optické technologie VFX Vicon doplněné o levnější sledovací systémy. Dále profesionální inerciální systémy: rukavice Cobra gloves a oblek Synertial suit využívané i v laboratořích NASA. Jsme schopni zaznamenat prostorový pohyb objektu formou trajektorie. Získané trajektorie je možné následně počítačově zpracovávat a podrobit požadované inspekci nebo editaci.

P1020563 (JPG)

Optický systém VICON Tracker 3.X - kalibrace

Vybavení laboratoře

 • Vicon optický MOCAP - rigid body tracking, 11x kamera Vero 2.0;

 • Vicon Lock studie - prvek pro synchronizaci s trekovaným externím systémem;

 • Synertial Suit MS-4900 - inerciální MOCAP oblek se 17 sdruženými senzory; 

 • Cobra Goves - pár inerciálních MOCAP rukavic 2x 16 Sensorů (i jako rozšíření obleku);

 • HTC VIVE VR Head-set - pro Hybridní MOCAP;

 • Trimble CX - terestrický laserový 3D skener; digitalizace výrobních hal, strojů, budov; 

 • OpenCV AL KIT, OAK-D - prostorová AI 4K kamera schopná provozovat pokročilé neuronové sítě na úrovni čipu s možností určení hloubky pomocí dalších integrovaných stereokamer. 

 • Vicon Tracker 3.X SW a Synetrial SynDush a SynShow SW - pro záznam a stream výstupů z MOCAP systému s vazbou na MATLAB, Unity, Unreal a Siemens Tecnomatix PLM, pro zpracování dat nebo pro tvorbu animací a prostředí VR.

MOCAP_Vicon (jpg)

Prostředky laboratoře lze využít i v dalších oblastech:

 • Pro nastavení dynamiky systému člověk-robot během exoskeletální asistované lokomoce (EAL) lze snímat pohyb a získát další poznatky o interakci člověk-robot během EAL. Cílem je mobilita a kvalita života na úrovni zdravých vrstevníků.

 • Tvorba elektronické (VR) prezentace produktů, zpracování vzdělávacích nebo instruktážních materiálů s využitím animací a pohybových charakteristik;

 • asistované údržby či servisu zařízení zákazníkem za podpory XR či vzdáleného odborníka dodavatele;podpora v oblasti vývoje protetických pomůcek a exoskeletonů, v oblasti gest rukou a těla, znakování či prezentačních dovednost, analýzy techniky pohybů u sportovců, nebo v populaci seniorů, posuzování výsledků cvičení v rámci rehabilitací či při diagnostice v medicíně; 

VLASTNÍ POHLED (JPG)    REPORT ZVEDÁNÍ KOLA (JPG)

  DSC_4935 (JPG)    DSC_4976 (JPG)

Nabízené technologie a expertní činnost

Výše zmiňované aktivity a zkušenosti z oblasti průmyslového inženýrství a motion capture nabízíme a využíváme pro

 • smluvní výzkum a spolupráce s průmyslem v oblasti MOCAP, ergonomie a virtuální reality

 • řešení vědeckých a výzkumných projektů v oblasti digitalizace pohybu a XR

 • výuka na TUL – zapojení do studijních programů

Další možnosti uplatnění v laboratoři

 • Možnost realizace stáží a praxí

 • Možnost zpracování závěrečných prací (maturitních, bakalářských, diplomových, dizertačních)

 • Možnost další spolupráce se subjekty i mimo TUL

DSC_4857 (JPG)

ČTedu a Motion Capture


 

Trénink a vzdělávání ve VR