Úvod » Pro firmy » Analýza pohybu

Analýza pohybu

Laboratoř analýzy pohybu

Soustředíme se na 3D snímání pohybu objektu "motion analysis“ (instrumentální analýzu pohybu) v reálném čas a to se zaměřením na průmysl a logistiku. Cílíme nejen na pohybovou ekonomii a ergonomii, ale také na analýzu reálného pohybu a interpretaci požadovaného řízeného pohybu robotů a jiných mechanizmů i se zátěží. Třetí oblastí je přenos reálného pohybu do virtuálního světa VR, AR, XR s real-time vazbou. Více zde.

Kontaktní osoby: Ing. Jan Vavruška, Ph.D., Ing. Miroslav Vavroušek, Ph.D. 

Klíčová slova CZ: analýza pohybu, virtuální realita, VR, rozšířená realita, AR, snímání pohybu, zaznamenání pohybu, skenování, automatizace

Klíčová slova EN: motion analysis, virtual reality, VR, augmented reality, AR, motion tracking, motion recording, scaning, automatization

Informační leták ke stažení

Laboratoř analýzy pohybu se nachází v budově "T" Technické univerzity v Liberci,
ul. Třebízského 1244, Liberec, GPS 50.77449, 15.08185, Mapa

LabT (png)

Budova T (laboratoř v rámečku, hl. vchod žlutá šipka, východ bílá) 


Odborné zaměření laboratoře

Hlavní aktivity souvisejí se záznamem a analýzou pohybu. K dispozici je technické vybavení laboratoře využívající tzv. motion capture nástroje. Součástí vybavení laboratoře jsou profesionální optické technologie VFX Vicon doplněné o levnější sledovací systémy. Dále profesionální inerciální systémy: rukavice Cobra gloves a oblek Synertial suit využívané i v laboratořích NASA. Jsme schopni zaznamenat prostorový pohyb objektu formou trajektorie. Získané trajektorie je možné následně počítačově zpracovávat a podrobit požadované inspekci nebo editaci.

P1020563 (JPG)

Optický systém VICON Tracker 3.X - kalibrace

Vybavení laboratoře

 • Vicon optický MOCAP - rigid body tracking, 11x kamera Vero 2.0;

 • Vicon Lock studie - prvek pro synchronizaci s trekovaným externím systémem;

 • Synertial Suit MS-4900 - inerciální MOCAP oblek se 17 sdruženými senzory; 

 • Cobra Goves - pár inerciálních MOCAP rukavic 2x 16 Sensorů (i jako rozšíření obleku);

 • HTC VIVE VR Head-set - pro Hybridní MOCAP;

 • Trimble CX - terestrický laserový 3D skener; digitalizace výrobních hal, strojů, budov; 

 • OpenCV AL KIT, OAK-D - prostorová AI 4K kamera schopná provozovat pokročilé neuronové sítě na úrovni čipu s možností určení hloubky pomocí dalších integrovaných stereokamer. 

 • Vicon Tracker 3.X SW a Synetrial SynDush a SynShow SW - pro záznam a stream výstupů z MOCAP systému s vazbou na MATLAB, Unity, Unreal a Siemens Tecnomatix PLM, pro zpracování dat nebo pro tvorbu animací a prostředí VR.

MOCAP_Vicon (jpg)

Prostředky laboratoře lze využít i v dalších oblastech:

 • Pro nastavení dynamiky systému člověk-robot během exoskeletální asistované lokomoce (EAL) lze snímat pohyb a získát další poznatky o interakci člověk-robot během EAL. Cílem je mobilita a kvalita života na úrovni zdravých vrstevníků.

 • Tvorba elektronické (VR) prezentace produktů, zpracování vzdělávacích nebo instruktážních materiálů s využitím animací a pohybových charakteristik;

 • asistované údržby či servisu zařízení zákazníkem za podpory XR či vzdáleného odborníka dodavatele;podpora v oblasti vývoje protetických pomůcek a exoskeletonů, v oblasti gest rukou a těla, znakování či prezentačních dovednost, analýzy techniky pohybů u sportovců, nebo v populaci seniorů, posuzování výsledků cvičení v rámci rehabilitací či při diagnostice v medicíně; 

VLASTNÍ POHLED (JPG)    REPORT ZVEDÁNÍ KOLA (JPG)

  DSC_4935 (JPG)    DSC_4976 (JPG)

Nabízené technologie a expertní činnost

Výše zmiňované aktivity a zkušenosti z oblasti průmyslového inženýrství a motion capture nabízíme a využíváme pro

 • smluvní výzkum a spolupráce s průmyslem v oblasti MOCAP, ergonomie a virtuální reality

 • řešení vědeckých a výzkumných projektů v oblasti digitalizace pohybu a XR

 • výuka na TUL – zapojení do studijních programů

MOCAP_Synertial (png)

Inercialní oblek Synertial MS-4900, Tecnomatix PSH

Další možnosti uplatnění v laboratoři

 • Možnost realizace stáží a praxí

 • Možnost zpracování závěrečných prací (maturitních, bakalářských, diplomových, dizertačních)

 • Možnost další spolupráce se subjekty i mimo TUL

DSC_4857 (JPG)

ČTedu a Motion Capture


 

O laboratoři v tisku

Aplikovana ergonomie 2019, Sborník konference

Technický týdeník 10/2021 

Studentská vědecká konference 2022, Ergonomie a moderní životní styl

Anifilm - zdroj pohybu Miroslav Vavroušek 

Zejmon - BP zpracovaná v laboratoři analýzy pohybu

Těžké postižení bederní páteře od 2023 zařazeno jako NzP

Nejen o laboratoři ale o XR technologiích v HN

Laboratoř analýzy pohybu na webu FS TUL 

 

Vybrané projekty zaměřené na vzdělávání

POKROK.digital (vyuková hra, web)

AVG Power (vyuková hra, web)

FTController (Fyzický model výrobní linky, web)

Crane Master (VR školení pro jeřáb, web)

Rover Perseverance (digitalní model, web)

Project Fischer (digitalní model, web)

RealLoc (demostrační projekt, web)

Trénink a vzdělávání ve VR