Úvod » Katedra » Prostory a vybavení

Prostory a vybavení

Laboratoř 3D měření a digitalizace, Reverse Engineering

Hlavní aktivitou laboratoře je expertní činnost související s 3D digitalizací objektů (jako jsou např. vstřikovací formy, lisovací nástroje či výlisky), zpracováním a analýzou takto získaných dat. Modely vzniklé optickou digitalizací mají široké využití v oblastech CAD, CAM a FEM, simulaci vstřikování plastů či tažení plechu. Efektivně lze provádět komplexní kontrolu rozměrové a tvarové přesnosti vyrobených dílů a funkčnosti celků. Výhodou je nezávislost výsledků na tuhosti součásti, její hmotnosti a teplotě. Bližší informace.

Laboratoř Aplikované kybernetiky

Laboratoř slouží k výuce oborového studia a místem realizace řady studentských projektů, jako jsou například: model pneumatického výtahu, řízení modelu solární elektrárny s natáčením panelů, řízení modelu tepelného hospodářství, řízení portálového jeřábu a kolejiště.

Laboratoř Počítačové simulace

Je výzkumnou a výukovou laboratoří. Je vybavená nástroji pro simulaci diskrétních událostí, které umožňují vytvářet digitální modely logistických systémů (např. výrobní linky, výchystávacího skladu), s cílem zkoumat charakteristiky systémů a optimalizovat jejich výkonnost (Tecnomatix Plant Simulation - Siemens PLM, Witness - Lanner group, Simcron, ShowFlow). Nástroji pro navrhování (inovaci) procesů (Tecnomatix - Process Designer). Nástrojem pro simulaci robotických procesů a analýzu ergonomické zatížení růčních pracovišť (Tecnomatix -Process Simulate)

Laboratoř CNC strojů

Je strojní laboratoří vybavenou 5 osým víceprofesním soustružnicko-frézovacím centrem MAZAK Integrex 100-IV, výukovými stroji EMCO soustruh, EMCO frézka a dvojicí robotů Mitsubishi. Laboratoř slouží k výuce a ke školení v oblasti programování CNC strojů. Probíhá zde výzkum problematiky obrábění tvarově složitých ploch v 5 osách. Stroje jsou také využívány pro výrobu převážně prototypových dílů v rámci spolupráce s průmyslem.

Laboratoř Laserových technologií

Laboratoř je úzce provázána s Laboratoří prototypových technologií a procesů Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. V laboratoři provádíme výzkum a vývoj v oblasti uplatnění laserových technologií pro výrobu prototypových dílů nebo nástrojů. Je vybavena Laserový řezacím systém vlastní konstrukce, který umožňuje řezat různé typy plošných materiálů o maximálních rozměrech 1000 x 1000 mm. Pohyb řezací hlavy zajišťují rotační synchronní motory od firmy Siemens. K řízení slouží řídicí systém Sinumerik 840D a pohonový systém Simodrive 611. Dále je vybavena Vláknovým laserem JK 400FL o výkonu 400W, vlnová délka 1080 nm; procesní řezací hlavou JK FLHB-S-76-114-0-00 s kapacitním senzorem a procesní řezací hlavou JK FLCH-V-76-76-1-04 s ručním zaostřením, které umožňují řezat ocel až do tloušťky 4 mm.

Laboratoř Rapid Prototypingu

Je výzkumnou a výukovou laboratoří. Je vybavená zařízeními pro rychlou výrobu prototypů - 3D tisk (Dimension SST 768, Prodigy, vakuová komora MK-Mini). Řeší se zde také aplikované výzkumně vývojové práce pro průmysl.

Laboratoř Hydraulických a pneumatických mechanismů

Je výzkumnou a výukovou laboratoří, ve které se uskutečňují experimenty zaměřené na měření charakteristik hydraulických prvků a simulace obvodů. Laboratoř je vybavena zkušebními stavy pro tvorbu a testování hydraulických obvodů. K dispozici jsou softwarové produkty pro simulaci proudění.

Laboratoř Pneumatických systémů

 

Laboratoř Servopohonů

Probíhá zde výzkum v oblastech struktury a seřízení regulátorů polohových servomechanismů, maximalizace dynamické tuhosti, minimalizace dynamických chyb při interpolaci, optimalizace mechaniky stroje z hlediska dosažení vysokých rychlostí a zrychlení při současném dosažení vysokých vlastních frekvencí, dynamické přesnosti při netypických způsobech obrábění. Výzkum se uskutečňuje na zkušebních stavech a CNC obráběcích strojích.

 

Laboratoř Počítačové grafiky

Zde je umístěno menší množství výkonných pracovních stanic IBM a DELL, určených k výuce a provozu grafických aplikací. Stanice jsou osazené systémem CATIA v5 a Matlab. Vývoj probíhá v jazycích PHIGS a OpenGL.