Úvod » Pro firmy » Průmyslové a Systémové inženýrství - Plánování a řízení výroby a logistiky

Průmyslové a Systémové inženýrství - Plánování a řízení výroby a logistiky

UNDER CONSTRUCTION

Průmyslové a Systémové Inženýrství (Inteligentní výrobní systémy)

frantisek.koblasa@tul.cz, +420 734 518 380

Zaměřujeme se na a optimalizaci široké škály procesů počínaje dílčími výrobními operacemi konče návrhy komplexních výrobních a logistických systémů. Pro naplnění očekávaných cílů využívá celou řadu nástrojů počínaje klasickými metodami Průmyslového Inženýrství, přes pokročilé nástroje Digitální Továrny, konče prvky Umělé Inteligence.

Nabízíme jak aplikační tak vědeckou-výzkunou a vzdělávací činnost v následujících oblastech:

 

  • Plánování a řízení výrobních a logistických systémů 

Pomocí nástrojů průmyslového inženýrství (s vhodnou aplikací analytických a simulačních nástrojů) navrhujeme a optimalizujeme materiálové a informační toky ve výrobě a logistice resp. projektujeme nové či optimalizujeme stávající provozy (haly, výrobní linky, sklady). Provádíme komplexní analýzy a návrhy systémů řízení výroby a logistiky - na základě analýzy materiálových a informačních toků identifikujeme úzká místa a navrhujeme systémy řízení (Lean, MPR, TOC aj.) počínaje stanovováním velikostí výrobních, manipulačních a objednacích dávek, konče implementace těchto systémů řízení;

Od k produktu k produkci

Od výrobního procesu k výrobnímu systému

Analýza VA/NVA činností, Chronometrie, MTM a MOST

  • Analýza pohybu a ergonomie

Ergonomie a standardizace výrobních pracovišť - pomocí standardních (MTM, MOST, chronometráž) či simulačních nástrojů (ve spolupráci s laboratoří analýzi pohybu) vytváříme modely výroby a ověřujeme zátěže pro pracovníky této výroby.

3P metoda – simulace s fyzickým prototypem

Digitální modelování pracoviště – simulace ve VR.

Virtual Interactive Design (VID) pomocí MOCAP.

Ergonomické analýzy pracoviště

  • Informační systémy

Pomáháme identifikovat nedostatky v řízení pomocí informačních systémů, pomáháme s analýzou připravenosti, výběrem a implementací nových IS a navrhujeme podnikové informační systémy pro plánování a řízení na míru včetně dílčích řešení (zejména zakázková výroba se specifickými výrobními a logistickými omezeními).

 

  • Digitalizace procesů

Digitalizujeme reálný svět od úrovně tvorby dokumentů (faktury), modelu strojů (CNC), objektů (interiéry budov) a vnějších prostor (exteriéry a vnější prostředí) po tvorbu digitálních stínů (změna v reálném prostředí měmní simulační model). Provádíme vědecko výzkumnou činnost v oblasti Digitálních dvojčat (obousměrná kominikace model-reálný svět), videomapingu procesů. Pro digitalizaci a vyuzualizaci se využívá spolupráce s Laboratoří analýzu pohybu a VR.

 

  • Umělá inteligence ve výrobě a službách

Zabýváme se vývojem a aplikcí nástrojů jak kognitivní (Strojové vidění - rozpoznávání obrazu, klasifikace defektů aj.) tak rozhodovací Umělé Inteligence (Plánování a řízení výroby a logistiky). Vyvíjíme algoritmy pro návrh a optimalizaci komplexních rozhodovacích problémů počínaje rozvrhováním pracovního prostoru zdroje (např. žíhací pece, laserové řezačky, nákladový prostor aj.) přes rozvrhování výroby (pořadí zakázek, velikost výrobní dávky aj.) až po volbu trasy a nakládky AGV systémů pomocí jak jednoduchých (prioritní pravidla – FIFO, termín dodání, důležitost zákazníka aj.), tak komplexních (Evoluční Algoritmy, Neuronové sítě) rozhodovací systémů.