Úvod » Katedra » Odborná činnost

Odborná činnost

Aplikace aditivních technologií

Kontakt: Ing. Keller, Ph.D., Ing. Zelený, Ph.D.

3D bezdotykové skenování, digitalizace, měření na souřadnicovém měřicím stroji.

Kontakt: Ing. Mendřický, Ph.D., Ing. Keller, Ph.D.

Projektování výroby, ergonomie pracoviště (Tecnomatix)

Kontakt: Ing. Jan Vavruška, Ph.D.

Počítačová simulace výrobních a logistických procesů - analýzy stávajících materiálových a informačních toků.

Kontakt: Ing. František Koblasa, Ph.D.

 

Průmyslové inženýrství, inovace procesů

Kontakt: Ing. Vavruška, Ph.D.

Zavádění informačních systémů pro řízení podniku, plánování a rozvrhování zakázek.

Kontakt: Ing. Koblasa, Ph.D.

Zavádění štíhlé výroby - JIT, buňkové uspořádání, KAIZEN apod.

Kontakt: Ing. Vavruška, Ph.D.

Navrhování a vývoj konstrukce výrobních zařízení (obráběcích, tvářecích, montážních) automatizace, konstrukce jednoúčelových, stavebnicových strojů a manipulačních zařízení.

Kontakt: prof.Ing.Pokorný CSc., Ing. Zelený Ph.D.

Modelování servomechanismů v prostředí Matlab/Simulink.

Kontakt: Ing. Lachman, Ph.D., Ing. Mendřický, Ph.D.

Navrhování pohonů obráběcích strojů, polohových servomechanismů, řízení a zvyšování parametrů. viz. centrum VCSVTT

Kontakt: Ing. Mendřický, Ph.D.

Simulace hydraulických prvků, navrhování pohonů strojů, návrh hydraulických mechanismů, návrh a simulace hydraulických a pneumatických obvodů.

Kontakt: Ing. Lachman, Ph.D.

Programování NC a CNC strojů, aplikace CAD/CAM, 5-ti osé obráběcí centrum

Kontakt: Ing. Keller, Ph.D.

Tvorba postprocesoru pro EdgeCAM

Kontakt: Ing. Keller, Ph.D.

Analýza a syntéza regulačních obvodů s číslicovými regulátory

Návrh a seřizování parametrů číslicových PSD regulátorů. Vytváření řídících programů ve vývojovém prostředí LabView. Vytváření programů v MATLABU, využití Simulinku.

Řízení solárních panelů a kolektorů

Mechanismy pro natáčení, pasivní a aktivní natáčecí systém, výpočet účinnosti, regulace. Využití aproximace a interpolace periodických funkcí pomocí Fourierovy řady a Fourierovy transformace, derivační a nederivační optimalizační metody pro řešení nelineárních rovnic.

Informační technologie

Návrh a implementace robustních databázových systémů Klient-Server aplikovaných na Webových službách. Technologie SQL Server, Active Server Pages, Active X. Vývoj desktopových aplikací v prostředí Visual C++, architektura a použití Win32 API, knihovna MFC, technologie OLE.

Průmyslové sítě

Ve spolupráci s firmou CCC s.r.o. byl vyvíjen produkt CS3000 pro programování, řízení a monitoring průmyslových sítí Lonworks®. Pomocí uvedeného software jsou v současné době řízeny např. budova Syner Liberec, nová budova soudu v Liberci, zrekonstruovaná budova Správy státního majetku využívaná jako exekutiva pro Liberecký kraj, nová budova gynekologie v nemocnici Liberec a mnoho dalšího.