Úvod » Pro firmy

Pro firmy

Katedra spolupracuje s předními firmami nejen v libereckém regionu. Podílí se na řešení projektů převážně z oblastí Rapid prototypingu, výrobní logistiky, zefektivňování výrobních procesů, počítačové simulace, vzdělávání zaměstnanců, ale i v dalších oblastech.

Aplikace technologií Aditivní výroba / 3D tisk / Rapid Prototyping

Kontakt: Ing. Zelený, Ph.D., Ing. Šafka, Ph.D., Ing. Keller, Ph.D.

Analýza pohybu a extended reality

Kontakt: Ing. Jan Vavruška, Ph.D., Ing. Miroslav Vavroušek, Ph.D.

Počítačová simulace výrobních systémů a ergonomie, průmyslové inženýrství, inovace procesů

Kontakt: Ing. Jan Vavruška, Ph.D., Ing. František Koblasa, Ph.D.

Informační systémy pro řízení podniku, plánování a rozvrhování zakázek, umělá inteligence.

Kontakt: Ing. Koblasa, Ph.D., Ing. Miroslav Vavroušek, Ph.D.

Navrhování a vývoj konstrukce výrobních zařízení (obráběcích, tvářecích, montážních) automatizace, konstrukce jednoúčelových, stavebnicových strojů a manipulačních zařízení.

Kontakt: prof. Ing. Pokorný CSc., Ing. Zelený, Ph.D.

Modelování servomechanismů v prostředí Matlab/Simulink.

Kontakt: Ing. Moučka, Ph.D., Ing. Lachman, Ph.D., Ing. Mendřický, Ph.D.

Navrhování pohonů obráběcích strojů, polohových servomechanismů, řízení a zvyšování parametrů. viz. centrum VCSVTT

Kontakt: Ing. Mendřický, Ph.D.

Simulace hydraulických prvků, navrhování pohonů strojů, návrh hydraulických mechanismů, návrh a simulace hydraulických a pneumatických obvodů.

Kontakt: Ing. Lachman, Ph.D., Ing. Moučka, Ph.D.

Programování NC a CNC strojů, aplikace CAD/CAM, 5-ti osé obráběcí centrum

Kontakt: Ing. Keller, Ph.D.

Tvorba postprocesoru pro EdgeCAM

Kontakt: Ing. Keller, Ph.D.

3D bezdotykové skenování, digitalizace, měření na souřadnicovém měřicím stroji.

Kontakt: Ing. Mendřický, Ph.D., Ing. Keller, Ph.D.