Úvod » Katedra » Vzdělávací činnost

Vzdělávací činnost

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM - STROJÍRENSTVÍ

 • Standardní doba studia: 3 roky
 • Typ studia: bakalářské
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Zakončení: bakalářská práce, státní zkouška
 • Číslo programu: B0715A270008
 • Získaný titul: bakalář (Bc.)

Na katedře je možné v tomto studijním programu absolvovat:

 • Bakalářský seminář, Bakalářskou práci I. a II.  Témata závěrečné bakalářské práce nabízíme v oblastech odborných aktivit katedry.  Preferujeme řešení bakalářské práce z průmyslové oblasti, dle vlastního zájmu a návrhu studenta.
 • Programování (PRO-B) - povinný předmět v 1. roce studia
 • Aplikovaná kybernetika (AK-B) - povinný předmět ve 3. roce studia
 • Řízení výrobních systémů (RVS-B) - povinně volitelný předmět (odborný)
 • Technologie III (TOB-B) - povinný předmět ve 3. roce studia (katedra se podílí částí zabývající se aditivními technologiemi)
 • Hydraulické, pneum. a elektr. pohony (HPE) - povinně volitelný předmět (na katedře probíhají cvičení)

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

 • Standardní doba studia: 2 roky
 • Typ studia: navazující
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Zakončení: diplomová práce, státní zkouška
 • Získaný titul: Inženýr (Ing.)

Program: Inovační a průmyslové inženýrství (IPI)

 • Číslo programu: N0788A270004IPI

více zde nebo na: https://stag.tul.cz/portal/

Program: Konstrukce strojů a zařízení (KSZ)

 • Zaměření: Výrobní stroje (VST)
 • Číslo programu: N0715A270019KSZ

více zde nebo na: https://stag.tul.cz/portal/

 

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

 • Standardní doba studia: 4 roky
 • Typ studia: doktorský
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Zakončení: státní doktorská zkouška
 • Získaný titul: Ph.D.

Program: Stavba strojů a zařízení (SSZ)

 • Číslo programu: P0715D270001SSZ

Program: Technologie a materiály (TM)

 • Číslo programu: P0788D270002TM