Úvod » Pro studenty » Studijní programy » NMSP Konstrukce strojů a zařízení

NMSP Konstrukce strojů a zařízení

Studijní program Konstrukce strojů a zařízení je dvouletý navazující magisterský studijní program. Ve studijním plánu jsou zahrnuty předměty z oblasti konstrukce strojů a zařízení, aplikované mechaniky, simulace a modelování mechanických systémů, počítačové podpory konstruování, experimentálních metod, konstrukčních materiálů a automatizace.

Výběrem povinně volitelných předmětů, projekty a diplomovou prací se student může zaměřit na jednoúčelové a textilní stroje, na sklářské stroje a robotiku, na výrobní stroje nebo energetická zařízení. To umožňuje studentům detailní zvládnutí užšího oboru podle jejich zájmu a profesních preferencí.

Tento přehled respektuje i nové směry výzkumu a vývoje v konstrukci strojů a zařízení na Fakultě strojní, které jsou rozvíjeny v souladu se světovými trendy a orientují se například na stroje na výrobu nanovláken, zařízení pro 3D tisk, aplikovanou robotiku a prostředky pro automatizaci a robotizaci výrobních procesů respektující požadavky Průmyslu 4.0.

Projektově orientovaná výuka v rámci vybraných předmětů a semestrálních projektů je zaměřena na potřeby průmyslu i na výzkumnou a vývojovou činnost a umožní studentům práci v týmu.

V zaměření na konstrukci výrobních strojů se studenti naučí používat moderní nástroje používané ve vývoji produktů jako jsou aditivní technologie neboli 3D tisk a 3D skenování, digitalizace a měření. Studenti se seznámí s trendy v konstrukci klasických výrobních strojů se zaměřením na CNC obráběcí stroje a tvářecí stroje. Studenti v rámci projektů nebo diplomových prací budou mít možnost navrhovat konstrukci speciálních zařízení jako jsou 3D tiskárny pro specifické uplatnění, např. v gastronomii nebo ve stavebnictví (nebo zde), dále laserové řezací stroje a také zařízení pro výrobu a zpracování nanovláken.

Studijní program klade důraz na spolupráci s průmyslem. Důležitý je také individuální přístup ke studentům. Nabízíme moderně vybavené laboratoře, příjemnou studijní a pracovní atmosféru a prostor pro osobní uplatnění.

Absolventi studijního programu se uplatní jako výzkumně vývojoví pracovníci, konstruktéři, projektanti, zkušební technici nebo řídící pracovníci při výrobě ve strojírenství i v celé řadě dalších oborů. Jejich všeobecný přehled a znalosti jim umožní rychlou adaptaci na průmyslové podmínky i na dynamicky se měnící trh práce.

 

Video představující program

Naleznete ho na Youtube FS nebo zde.