Úvod » Pro firmy » Projekty, VaV » OP VVV

OP VVV

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

3D STAR - 3D tisk ve stavebnictví a architektuře

Poskytovatel: MŠMT
Program: OP VVV - předaplikační výzkum
Identifikační kód projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007424
Příjemce: Technická univerzita v Liberci (Fakulta strojní, Fakulta umění a architektury, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Fakulta textilní)
Spolupříjemce: ČVUT Praha, Kloknerův ústav
Řešitel projektu: Ing. Petr Zelený, Ph.D., katedra výrobních systémů a automatizace
Doba řešení projektu: 2018 - 2022

Interní číslo TUL: 16018
Dotace: celkem / INV / NIV - 72 698 912 / 11 425 100 /  61 273 812 Kč

Web projektu: http://3dstar.tul.cz/

 

Projekt je paralelně zaměřen na vývoj robotického zařízení pro ambulantní 3D tisk stavebních konstrukcí a na vývoj konstrukcí a objektů, realizovatelných touto technologií.

Na tomto multidisciplinárním čtyřletém projektu bude spolupracovat sedm pracovišť čtyř fakult TUL (fakulty strojní, fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, fakulty umění a architektury a fakulty textilní). Externím partnerem v oblasti vývoje materiálu bude Kloknerův ústav ČVUT v Praze.

V rámci projektu bude hledáno vhodné koncepční a konstrukční řešení tiskového robota, vyvíjen jeho hardware a software. Budou hledány a testovány varianty vhodného tiskového materiálu. Zároveň budou zkoumána stavebně konstrukční a architektonická řešení, využívající unikátní možnosti 3D tisku a jejich požadavky zpětně promítány do vývojových prací na robotickém zařízení.

Rozsah výstupů projektu bude ve smyslu projektové výzvy OP VVV Předaplikační výzkum omezen na řešení hlavních principů a součástí robotického zařízení. Některé části robota budou ověřeny na funkčních vzorcích, stejně jako části stavebních konstrukcí.