Úvod » Katedra » Lidé na katedře

Lidé na katedře

Vedení

Portrét

Ing. Petr Zelený, Ph.D.

Vedoucí katedry / odborný asistent s vědeckou hodností

Portrét

Jana Aschenbrennerová

Tajemnice / asistentka katedry

Portrét

doc. Dr. Ing. František Manlig

Docent / zástupce vedoucího pro pedagogickou činnost

Portrét

Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností / zástupce vedoucího pro vědu, výzkum a rozvoj

Profesoři, docenti

Portrét

Prof. Ing. Jan Skalla, CSc.

Profesor, externista

Portrét

doc. Dr. Ing. František Manlig

Docent / zástupce vedoucího pro pedagogickou činnost

Zaměstnanci

Portrét

Ing. Maryna Garan

Technický a odborný pracovník, doktorand

Portrét

Ing. Petr Keller Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

Portrét

Ing. František Koblasa, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

Portrét

Ing. Jan Kolaja, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

Portrét

Ing. Iaroslav Kovalenko

Technický a odborný pracovník, doktorand

Portrét

Ing. Martin Lachman, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

Portrét

Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností / zástupce vedoucího pro vědu, výzkum a rozvoj

Portrét

Ing. Michal Moučka, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

Portrét

Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

Portrét

Ing. Jan Vavruška Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

Portrét

Ing. Radek Votrubec, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

Portrét

Ing. Radek Havlík

Odborný asistent, doktorand

Portrét

Ing. Miroslav Vavroušek

Odborný asistent, doktorand

Portrét

Ing. Petr Zelený, Ph.D.

Vedoucí katedry / odborný asistent s vědeckou hodností

Doktorandi