Úvod » Pro studenty » Závěrečné práce

Závěrečné práce

Témata

Aktuální témata naleznete na portálu STAG pod katedrou KSA nebo pod jmény jednotlivých vyučujících. 

Témata řešená na katedře v minulých letech nebo na portálu STAG.

 

Pro vyhledání nabídky témat z firem využijte JobTUL - kariérní portál Technické univerzity v Liberci

 

Podklady pro zpracování závěrečných prací

 

Další užitečné podklady

Metodika zpracování závěrečných prací: https://dspace.tul.cz/handle/15240/151103

 

Kdo používá citační manažer Zotero, odkaz na oba citační styly:

číselný systém

autor-datum

Při instalaci postupujte následovně:

1) Stáhněte si soubor do počítače.
2) Dvojklikněte na stažený soubor. Otevře se Vám Zotero a v něm dotaz, zda chcete citační styl přidat.
3) Klikněte na „Instalovat"
4) Neberte ohled na hlášku, že csl není validní, a klikněte v ní na „OK“. Tím dojde k instalaci. Stejně přidejte i případně druhý CSL.

Kontrolu můžete provést v Zoteru v seznamu stylů viz Úpravy -> Předvolby -> Citování -> Styly.
Zde byste měli mít přidané styly TUL ISO:690:2022.

 

Nezapomeňte vložit závěrečnou práci do STAGu!