Úvod » Katedra » Lidé na katedře » Zaměstnanci » Ing. Maryna Garan, Ph.D.

Ing. Maryna Garan, Ph.D.

Zařazení: Odborný asistent

Místnost: Budova E1, 3. patro

Telefon: 485353282

Email: maryna.garan@tul.cz

OBLAST VÝZKUMU 

  • Identifikace dynamických systémů
  • Bayesovské sítě

PUBLIKACE

  • Garan, M.: Estimation of Output from Linear Dynamical Systems Applying Runge-Kutta Method. In: Šafářová V. (Ed.), Workshop for Ph.D. Students of Faculty of Textile Engineering and Faculty of Mechanical Engineering (22-25 September 2015, Rokytnice nad Jizerou, Czech Republic), p. 205-209, ISBN 978-80-7494-229-7
  • Kovalenko I., Garan M., Shynkarenko A., Zelený P., Šafka J., Examining the Relationship between Forces During Stereolithography 3D Printing and Geometric Parameters of the Model, In: Chang G.A., Ma M., Perumal S.A., Chen G. (Ed.), International Conference on Mechanical Engineering and Electrical Systems (16-18 December 2015, Singapore), EDP Sciences, France, 2015, DOI: 10.1051/matecconf/20164002005 
  • Kovalenko I., Garan M., Shynkarenko A., Digital Magnifying Device Based on Prusa i3, In: International Conference on Applied Mechanics and Mechatronics Engineering (25-26 October 2015, Bangkok, Thailand), DEStech Publications, Inc., USA, 2015, ISBN: 978-1-60595-021-1

  • Garan, M., Kovalenko, I., Moučka, M., Vagaská, A.: Electronic Emulator of Linear Dynamic Systems. In. Principia Cybernetica, 2015

  • Garan, M., Moučka, M.: Improvement of the method for measuring of high-voltage resistors’ discharges. In: Šafářová V. (Ed.),  Workshop for Ph.D. Students of Faculty of Textile Engineering and Faculty of Mechanical Engineering (16-19 September 2014, Rokytnice nad Jizerou, Czech Republic) , p. 183-187, ISBN 978-80-7494-100-9

ÚČAST NA GRANTECH

  • SGS Vývoj a výroba kompaktního prototypu DLP 3D tiskárny. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, odpovědný řešitel: Ing. Iaroslav Kovalenko, 2015 - 2017
  • MŠMT 7AMB14SK209 Modelování a simulace elektropneumatických mechatronických soustav na bázi pneumatických svalů. Technická univerzita v Liberci, Technická univerzita v Košiciach. Odpovědný řešitel: Ing. Michal Moučka, Ph.D., 2014-2015
  • SGS Výzkum a vývoj řídících systémů pneumatických, hydraulických a elektrických prvků. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, odpovědný řešitel: Ing. Radek Votrubec, Ph.D., 2014 - 2016

PRO STUDENTY