Úvod » Katedra » Lidé na katedře » Publikace Vavruška

Publikace Vavruška

Vybrané publikace Jan Vavruška
 
VAVRUŠKA, J. Strategie rozvrhování obsluhy linky. In 9th Annual International Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2015 – Conference proceedings. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v LIberci, 2015. S. S. na. ISBN 978-80-7494-256-3
 
VAVRUŠKA, Jan a František MANLIG. Obejdeme se stále bez simulace výrobních systémů?. Úspěch - produktivita a inovace v souvislostech: časopis pro úspěšné manažery,. Želevčice: API, 2014, roč. 2014, č. 2. ISSN 1803-5183.
 
MANLIG, František, František KOBLASA, Eva ŠLAICHOVÁ, Věra PELANTOVÁ a Jan VAVRUŠKA. Education Company – An Experience from the Implementation of Problem Based Learning. Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 693, s. 477-482. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.693.477. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.693.477 ISSN 1660-9336. Scopus
 
MANLIG, František, Eva ŠLAICHOVÁ, František KOBLASA a Jan VAVRUŠKA. Innovation of Business Processes by Means of Computer-Aided Simulation.Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 474, s. 67-72. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.474.67. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.474.67 ISSN 1660-9336. Scopus
 
VAVRUŠKA, Jan, František MANLIG a František KOBLASA. VSM as a Tool for Mini-Audit of Information System. Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 474, s. 73-78. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.474.73. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.474.73 ISSN 1660-9336. Scopus
 
HAVLIK, Radek, Alena GOTTWALDOVA a Jan VAVRUŠKA. Application of 3D Scanner for Transportation a CNC Machine Tools. In: Applied Mechanics and Materials [online]. 2014, s. 213-218 [cit. 2015-03-05]. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.693.213. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.693.213 ISSN 1662-7482
 
DELGADO SOBRINO, Daynier Rolando, Peter KOŠŤÁL a Jan VAVRUŠKA. On the Analysis and Customization of an iCIM 3000 System: A take on the Material Flow, its Complexity and a few General Issues to Improve. Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 474, s. 42-48. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.474.42. Dostupné z:http://www.scientific.net/AMM.474.42 ISSN 1660-9336. Scopus
 
MANLIG, František, František KOBLASA, Jan VAVRUŠKA, Věra PELANTOVÁ, Eva ŠLAJCHOVÁ a Michaela ŠIMŮNOVÁ. Educational Company and e-Learning. Proceedings of the IADIS Internationa Conference of e-Learning 2013. 2013. ISBN 978-972-8939-88-5 
 
KOBLASA, František, František MANLIG a Jan VAVRUŠKA. Evolution Algorithm for Job Shop Scheduling Problem Constrained by the Optimization Timespan. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 309, s. 350-357. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.309.350. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.309.350 Scopus
 
MANLIG, František, František KOBLASA a Jan VAVRUŠKA. Innovative form of teaching - The Educational Company. Interdisciplinární vztahy mezi technickými, humanitními a společenskými vědami: Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog?. 2013. ISBN 978-80-01-05287-7.
 
KOBLASA, F.  -  MANLIG, F.  –  VAVRUŠKA, J.: Evolution Algorithm for Job Shop Scheduling Problem Constrained by the Optimization Timespan. III.Central European Conference on Logistics (CECOL 2012) Trnava: AlumniPress, 2012 ISBN 978-80-8096-179-4 Scopus
 
VAVRUŠKA J.: Comparison of traditional VSM and VSM analysis based on simulation Parametrs Sborník příspěvků 13. ročník mezinárodní konference WITNESS 2010, ISBN 978-80-214-4107-1 http://www2.humusoft.cz/www/papers/witkonf10/witness2010-vavruska.pdf
 
VAVRUŠKA, J.: Comparsion of traditional VSM and VSM analysis based on simulation parameters. Sborník příspěvků 13. ročník mezinárodní konference WITNESS 2010, ISBN 978-80-214-4107-1
 
VAVRUŠKA, J.: Comparsion of traditional VSM and VSM analysis based on simulation parameters. POSTERUS.sk, portál pre odborné publikovanie, 2010 ISSN 1338-0087
 
Havlík R., VAVRUŠKA J.: Aplikace vícekriteriálního hodnocení v modelech počítačové simulace In: Diskrétní simulace - Teorie a praxe, ISBN v tisku
 
Vavruška, J.– Koblasa, F.: JOB SHOP SCHEDULING AND HEURISTIC OPTIMIZATION MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY. Web časopis MTF STU, mimoriadne čislo 2. Trnava: Slovenská technická universita v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta se sídlem v Trnavě. 2009 ISSN: 1335-9053www.mtf.stuba.sk/docs//internetovy_casopis/2009/2/obsah1.htm
 
Vavruška, J. - Manlig, F. – Koblasa, F.: One piece flow – Caravans, deeper recognition. MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY. Web časopis MTF STU, mimoriadne čislo 2. Trnava: Slovenská technická universita v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta se sídlem v Trnavě. 2009 ISSN: 1335-9053www.mtf.stuba.sk/docs//internetovy_casopis/2009/2/obsah1.htm
 
VAVRUŠKA, J.: Simple assembly line balancing problem Konference k 20. Výročí založení KVS,  sborník příspěvků, 2010 ISBN 978-80-7372-622-5
 
Jan Vavruška: TECNOMATIX PLANT SIMULATION TRAINING AT THE DEPARTMENT OF MANUFACTURING SYSTEMS. In: 4. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2009“. Sborník anotací příspěvků, Liberec 19. - 20. 11. 2009. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2009. ISBN 978-80-7372-541-9.
 
Jan Vavruška, Ondřej Lada: BENEFITS OF SMALL PACKAGE IN THE MANUFACTURING LOGISTIC. In: 4. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2009“. Sborník anotací příspěvků, Liberec 19. - 20. 11. 2009. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2009. ISBN 978-80-7372-541-9.
 
František Manlig, Ondřej Lada, Jan Vavruška: SIMULATION OF THE MANUFACTURING LINE. In: 4. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2009“. Sborník anotací příspěvků, Liberec 19. - 20. 11. 2009. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2009. ISBN 978-80-7372-541-9.
 
VAVRUŠKA J., MANLIG F.,KOBLASA F., ORDORICA M.: Analýza rozvrhování pracovníků a výrobkový mix. In: Sborník příspěvků 12. ročník mezinárodní konference WITNESS 2009, VUT v Brně 2009. ISBN 978-80-214-3900-9
 
VAVRUŠKA J., MANLIG F., KOBLASA F.: One piece flow – Caravans, deeper recognition. In:International doctoral seminar, Smolenice květen 2009, ISBN 978-80-8096-088-9
 
KOBLASA F., VAVRUŠKA J.: Job shop sheduling and heuristic optimization. In:International doctoral seminar, Smolenice květen 2009, ISBN 978-80-8096-088-9
 
VAVRUŠKA J.: Analyze of Assembly Line with „Moving” Constrained Localities. In:Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2009. ISBN 978-80-7318-811-5
 
VAVRUŠKA, J.: Workers scheduling Strategie modeling. In: 3. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2008“. Sborník anotací příspěvků, Liberec 27. - 28. 12. 2008. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2008. ISBN 978-80-7372-416-0
 
VAVRUŠKA, J.: Analysis of an appropriate strategy for scheduling a team-work by computer simulation. ACC Journal. Vědecká pojednání/Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XIV, 2008. ISSN 1801-1128
 
VAVRUŠKA J., Keller, P., Šafka, J.: Modelování a příprava CNC dat globoidní vačky. In: Setkání ústavů a kateder výrobních strojů a robotizace. Sborník příspěvků mezinárodní konference, Vysoké učení technické v Brně. Lednice 9.-10. 9. 2008, ISBN 978-80-214-3723-4
 
VAVRUŠKA J.: Capacity balancing in assembling workplaces, Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2008.ISBN 978-80-7318-663-0
 
VAVRUŠKA J.: Problémy plánování ařízení výroby v omezených kapacitách a prostředí malých a středních podniků Strojírenská technologie, 2008, zvláštní číslo, s. 106-109. ISSN 1211-4162
 
VAVRUŠKA J.: Problémy plánování ařízení výroby v omezených kapacitách a prostředí malých a středních podniků. 2. mezinárodní vědecká konference ICTKI2008. U.J.E.P., Ústí nad Labem, 2008 ISBN 978-80-7044-969-1
 
VAVRUŠKA J.: Analysis of an appropriate strategy for scheduling a team-work by computer simulation / Analýza vhodné strategie týmové práce pomocí počítačové simulace. ACC Journal. Vědecká pojednání / Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XIV, 2008. ISSN 1801-1128
 
VAVRUŠKA J., Dušáková A.,Manlig F.: Podpora rozvrhování výroby pomocí počítačové simulace. 2. mezinárodní vědecká konference ICTKI2008. U.J.E.P. Ústí nad Labem 2008 ISBN 978-80-7044-969-1
 
VAVRUŠKA J.: Rozvrhování výroby na úrovni supervisora. 2. ročník mezinárodní konference „VÝROBNÍSYSTÉMYDNESAZÍTRA“ 2007, sborník anotací, TU v Liberci 2008. ISBN 978-80-7372-295-1
 
VAVRUŠKA, J.; Koblasa, F.; Gottwaldová, A., Vik P.,: Innovation and implementation of the information systém at KVS. Mezinárodní vědecká konference Znalostní ekonomika, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2007,ISBN 978-80-7318-646-3
 
VAVRUŠKA, J., Koblasa, F.: The constrained production capacities and its planning. ACC Journal. Vědecká pojednání/ Wissenschaftliche Abhandlungen/ Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XIII, 2007.
 
VAVRUŠKA, J., Havlík, R., Koblasa, F.: Optimalizace a inovace výrobních procesů. In Mopp 2007 - Modelování a optimalizace podnikových procesů, Západočeská univerzita v Plzni, únor 2007, ISBN 978-80-7043-535-9
 
VAVRUŠKA, J; Koblasa, F.: Variety of operation planning and theirs effect on planning applications. V. International Scientific Conference Management, Economics and Business development in the new European conditions. VUT v Brně 2007, s.103.ISBN 978-80-7204-532-7
 
VAVRUŠKA, J., Koblasa, F.: Planning concepts and their use in the planning aplications. 5. ročník mezinárodní konference Finanční a logistické řízení 2007.VŠB - Technická univerzita Ostrava 2007. ISBN 978-80-248-1406-3
 
VAVRUŠKA, J., Manlig, F., Koblasa, F.: Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Produktionssysteme. In. Vědecká pojednání/ Wissenschaftliche Abhandlungen/ Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. TU v Liberci, duben 2007, s. 89-92 ISBN 978-80-7372-195-4
 
VAVRUŠKA, J., Koblasa, F.: The contributions of APS and simulation in the production planning. Mezinárodní Baťovy doktorské konference Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2007. ISBN 978-80-7318-529-9
 
VAVRUŠKA, J., Havlík, R., Koblasa, F., Manlig, F., Vik, P.: Zlepšování a optimalizace podnikových procesů . In: Výrobní systémy dnes a zítra. Sborník anotací příspěvků odborného setkání, Liberec 14.-15.12.06. TUL – KVS, Liberec: 2006, ISBN 80-7372-159-7
 
VAVRUŠKA, J., Manlig, F.: Grantový projekt z oblasti rozvoje lidských zdrojů na KVS. In: Výrobní systémy dnes a zítra. Sborník anotací příspěvků odborného setkání, Liberec 14.-15.12.06. TUL – KVS, Liberec: 2006, ISBN 80-7372-159-7
 
VAVRUŠKA, J., Manlig, F.: Podpora rozhodování pomocí počítačové simulace. In: Výrobní systémy dnes a zítra. Sborník anotací příspěvků odborného setkání, Liberec 14.-15.12.06. TUL – KVS, Liberec: 2006,ISBN 80-7372-159-7
 
VAVRUŠKA, J., Koblasa, F.: The use of simulation in the workshop planning area. ACC Journal. Vědecká pojednání/ Wissenschaftliche Abhandlungen/ Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XII, 2006. s. 322-328, ISSN 1801-1128
 
VAVRUŠKA, J.: Zavádění systému KANBAN. ACC Journal. Vědecká pojednání/Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XII, 2005. ISSN 1801-1128
 
Awards „BEST POWERPOINT PRESENTATION“ (IDS 2009)
Martensitic Stainless Steel 
VAVRUŠKA, J. - MANLIG, F. - KOBLASA, F.(TU Liberec- ČR).: 
One piece flow - Caravans, deeper recognition
 
Citace Jan Vavruška
 
Zdroj
Citace
 
VAVRUŠKA, J.; Manlig, F.: Podpora rozvrhování pomocí počítačové simulace. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. Výrobní systémy dnes a zítra 2006. ISBN 80-7372-156-7
 
EDL, Milan: Metody a nástroje analýzy výrobních procesů v prostředí digitálního podniku. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. Habilitační práce pro obor Strojní inženýrství
 
VAVRUŠKA, J., Havlík, R., Koblasa, F., Manlig, F., Vik, P.: Zlepšování a optimalizace podnikových procesů . In: Výrobní systémy dnes a zítra. Sborník anotací příspěvků odborného setkání, Liberec 14.-15.12.06. TUL – KVS, Liberec: 2006,
ISBN 80-7372-159-7
EDL, Milan: Metody a nástroje analýzy výrobních procesů v prostředí digitálního podniku. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. Habilitační práce pro obor Strojní inženýrství
 
VAVRUŠKA, J.: Analysis of an appropriate strategy for scheduling a team-work by computer simulation / Analýza vhodné strategie týmové práce pomocí počítačové simulace. ACC Journal. Vědecká pojednání / Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XIV, 2008. ISSN 1801-1128
ORDORICA, Mikel Villameriel: Universidad del país Vasco, Spain. Analysis and design of Manufacturing lines and different strategies for organizing Team works, 2009. Master Thesis
 
Vavruška, J.: Problémy plánování ařízení výroby v omezených kapacitách a prostředí malých a středních podniků Strojírenská technologie, 2008, zvláštní číslo, s. 106-109. ISSN 1211-4162
PLECHAČ, Radek: Rozvrhování dílenských zakázek s podporou počítačové simulace, Technická univerzita v Liberci,FS KVS, 2009. Diplomová práce
 
VAVRUŠKA, J., KOBLASA F.: The contributions of APS and simulation in the production planning. Mezinárodní Baťovy doktorské konference Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2007. ISBN 978-80-7318-529-9
MANLIG, F.: Simulationgestützte reihenfolgeplanung. ACC Journal. Vědecká pojednání/Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XIV, 2008. ISSN 1801-1128
 
VAVRUŠKA, J.; Dušáková, A. ; Manlig, F.: Simulation aided Scheduling of manufacturing, 2nd International scientific conference : New technology and knowledge, University in Ústi nad Labem. 2008, ISBN 978-80-7044-969-1
KOBLASA, F., Dias L.S., Oliveira J.A.: Simulation and possibility of optimization in ERP/APS systems". In:Proceedings of 4th annual International conference for Ph.D students and young researches, Zlín 10. April 2008, ISBN 978-80-7318-663-0.