Úvod » Katedra » Aktuality » Oznámení

Oznámení

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 12. října 2018 zemřel  ve věku 79 let náš kolega a přítel pan prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.

Prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. spojil svoji profesní a odbornou dráhu s Fakultou strojní Technické Univerzity v Liberci již v roce 1965. Podílel se na výstavbě automatizačního střediska na VŠST (1966-68), působil na Ústavu automatizace, regulace a výpočetní techniky (1968-70), Katedře automatizace a výpočetní techniky (1970-74), Katedře technické kybernetiky (1974- 95), Katedře aplikované kybernetiky (1995-2014) a Katedře výrobních systémů a automatizace (2014-18). V letech 1995-2006 a 2013-2014 byl vedoucím katedry aplikované kybernetiky.

Významně přispěl k zavedení výuky v oborech Automatizované systémy řízení ve strojírenství pro FS a Automatizované systémy řízení ve spotřebním průmyslu pro FT. Výuka začala od akademického roku 1977/78 a na FS běží do dnešních dní. Po celou dobu se prof. Olehla aktivně na výuce podílel. Byl autorem řady skript pro podporu výuky tohoto oboru. Poslední jeho skripta vyšla v roce 2017.

Byl členem společnosti ČSCHI (Praha), společnosti Who is …ČR, členem vědecké rady fakulty strojní TUL, předseda komise pro jmenování profesorem a předseda oborové rady doktorského studijního programu pro obor Výrobní systémy a procesy (FS TUL), byl předseda či člen zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky, pro doktorské zkoušky, pro obhajobu disertačních prací, pro obhajobu habilitačních prací na FS a FM TUL, UTB Zlín, FS ČVUT.

Byl školitelem doktorandů, úspěšně a bezpečně  dovedl řadu studentů k titulu Ph.D., naposledy dva na jaře 2018.

Prof. Olehla byl přátelský a spolehlivý kolega, na kterého budeme stále vzpomínat.

Čest jeho památce!

Zpět na stránku aktualit


Ing. Petr Zelený, Ph.D.