Úvod » Pro studenty » Vyučované předměty » Počítačové zpracování signálů

Počítačové zpracování signálů

ZkratkaPZS
Garanti prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.
Přednášející Ing. Jan Kolaja, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.
Cvičící Ing. Jan Kolaja, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.
AnotaceSignály a snímače pro měření na strojních zařízeních. Metody vyhodnocování signálů. Klasifikace signálů. Elementární deterministické a náhodné signály. Charakteristiky náhodných signálů. Fourierovy řady a F. transformace. Algoritmus FFT pro diskrétní časové signály. Měření spekter signálů a jejich vyhodnocování. Měření frekvenčních charakteristik. Modulace a demodulace signálů. Měření a analýza diagnostických signálů.
Rozsah2/2
UkončeníZkouška
SemestrLS

Přiložené soubory