Logistika

ZkratkaLOG*T
Garanti doc. Dr. Ing. František Manlig
Přednášející Ing. Radek Havlík, doc. Dr. Ing. František Manlig
Cvičící Ing. Radek Havlík, doc. Dr. Ing. František Manlig
AnotacePředmět přibližuje studentům dynamicky se rozvíjející vědní obor. Seznamuje se základními pojmy a upozorňuje na souvislosti, které by měli znát absolventi strojírenských oborů. Vysvětluje využití jednotlivých metod využívaných v podnikové logistice. V rámci předmětu budou představeny podpůrné počítačové prostředky a prezentovány praktické poznatky z řady průmyslových projektů.
Rozsah2/2
UkončeníZkouška
SemestrLS

Přiložené soubory