Úvod » Pro studenty » Vyučované předměty » Přístrojová a měřicí technika

Přístrojová a měřicí technika

ZkratkaPMT
Garanti Ing. Michal Moučka, Ph.D.
Přednášející Ing. Michal Moučka, Ph.D.
Cvičící Ing. Michal Moučka, Ph.D.
AnotaceStudenti získají základní přehled o technických prostředcích pro měření v průmyslu, jejich charak-teristických vlastnostech a principech. V předmětu jsou podrobně probírány jak principy snímačů elektrických a neelektrických veličin, tak principy převodníků fyzikálních veličin. Jsou popisovány způsoby přenosu signálů, využití operačních zesilovačů v měřících a řídících obvodech, vyhodno-covací a řídící členy. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni s praktickým měřením s využitím měřicích karet a moderního prostředí LabVIEW.
Rozsah2/2
UkončeníZkouška
SemestrZS

Přiložené soubory