Úvod » Pro studenty » Vyučované předměty » Logistika v průmyslové praxi

Logistika v průmyslové praxi

ZkratkaLOGPP
Garanti doc. Dr. Ing. František Manlig
Přednášející doc. Dr. Ing. František Manlig
Cvičící doc. Dr. Ing. František Manlig
AnotacePředmět úzce navazuje na předmět LOGISTIKA bakalářského studia. Zabývá se zejména výrobní logistikou - analýzou, optimalizací a řízením informačních a materiálových toků v podniku. Studenti budou seznámeni s informačními systémy řízení podniku a naučí se je využívat. Nedílnou součástí předmětu je i prezentace případových studií z řady průmyslových projektů.
Rozsah2/2
UkončeníZkouška
SemestrZS

Přiložené soubory