Úvod » Pro firmy » Výrobní logistika, plánování, řízení výroby a počítačová simulace

Výrobní logistika, plánování, řízení výroby a počítačová simulace

Inovace podnikových procesů

 

Globální, dynamické prostředí vyžaduje komplexní přístup při řešení celého výrobního systému. Jeho jednotlivé parametry se natolik vzájemně ovlivňují, že je není možné optimalizovat odděleně. Analytické metody zde často narážejí na hranice svých možností, a proto ve stále větší míře nachází uplatnění počítačová simulace. Počítačová simulace se vzhledem ke svým schopnostem sledovat stochastické a dynamické vlastnosti jednotlivých procesů a předpovídat jejich chování stává nezbytným podpůrným nástrojem pro zodpovědné rozhodování jak manažera, technika, plánovače, tak i ekonoma, mistra a personalisty.

 

Podpora rozhodování pomocí počítačové simulace

 

Katedra výrobních systémů disponuje rozsáhlým know-how týkajícím se logistiky, navrhování a optimalizace podnikových procesů i využívání počítačové simulace, které získala zejména řešením konkrétních projektů průmyslové praxe.

 

Příklad rozvrhování zakázek pomocí simulačního systému simcron

 

Spolupracujeme při řešení komplexních projektů od zmapování stávajícího stavu a jeho analýz až po dynamickou počítačovou simulaci:

  • Analýzy, mapování a zlepšování stávajících materiálových i informačních toků.
  • Projektování pracovišť a nové výroby.
  • Simulační projekty pro dynamické posouzení podnikových procesů:

posouzení plánovaných investic a navrhovaných variant řešení, prověření a návrh kapacit (výrobních, montážních, přepravních), simulace dopravy a expedice (zásobovací a transportní logistika), optimalizace rozvrhů výroby (pořadí a velikost výrobních zakázek vzhledem k termínům odvádění, apod.).