Úvod » Katedra » Vzdělávací činnost

Vzdělávací činnost

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM - STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

 • Standardní doba studia: 3 roky
 • Typ studia: bakalářské
 • Forma studia: prezenční
 • Zakončení: bakalářská práce, státní zkouška
 • Číslo oboru: 2301R000
 • Získaný titul: bakalář (Bc.)

Na katedře je možné v tomto studijním programu absolvovat:

 • Bakalářskou práci I. II. III.  Témata závěrečné bakalářské práce nabízíme v oblastech odborných aktivit katedry.  Preferujeme řešení bakalářské práce z průmyslové oblasti, dle vlastního zájmu a návrhu studenta. Na katedře je možné v tomto studijním programu absolvovat:
 • Odbornou praxi OP-P, OP-K - povinně volitelný fakultativní předmět I.
 • Logistiku LOG - povinně volitelný fakultativní předmět II. (obecný)
 • Řízení výrobních systémů ŘVS - povinně volitelný fakultativní předmět III. (odborný)  
 • Počítače a programování - povinný předmět v 1. roce studia
 • Aplikovaná kybernetika - povinný předmět ve 3. roce studia

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

 • Standardní doba studia: 2 roky
 • Typ studia: navazující
 • Forma studia: prezenční,kombinovaná
 • Zakončení: diplomová práce, státní zkouška
 • Získaný titul: Inženýr (Ing.)

Obor: Výrobní systémy a procesy

 • Zaměření:
  • Výrobní systémy (VSY2)
  • Automatizované systémy řízení (ASŘ2)
 • Číslo oboru: 2301T049
 • Číslo specializace: VSY2 - 82, ASŘ2 - 81

více na : https://stag.tul.cz/portal/

Obor: Konstrukce strojů a zařízení

 • Zaměření: Výrobní stroje (VST2)
 • Číslo oboru: 2302T010
 • Číslo specializace: VST2 - 82

více na : https://stag.tul.cz/portal/

 

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

 • Standardní doba studia: 4 roky
 • Typ studia: doktorský
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Zakončení: státní doktorská zkouška
 • Získaný titul: Ph.D.

Obor: Konstrukce strojů a zařízení

 • Zaměření: Obráběcí a montážní stroje
 • Číslo oboru: 2302V010

Obor: Výrobní systémy a procesy

 • Zaměření:
  • Automatizace technické přípravy strojírenské výroby
  • Automatizace strojů a výrobních procesů ve strojírenství
  • Výrobní systémy s průmyslovými roboty
  • Aplikovaná kybernetika
 • Číslo oboru: 2301V031