Úvod » Pro studenty » Vyučované předměty » Systémy řízení a údržba

Systémy řízení a údržba

ZkratkaSRU
Garanti Ing. Věra Pelantová, Ph.D.
Přednášející Ing. Věra Pelantová, Ph.D.
Cvičící
AnotaceCílem tohoto předmětu je seznámit studenta s problematikou systémů řízení a údržby v organizaci, působící zejména ve strojírenství. Předmět představuje zásadní směry oboru s důrazem na kvalitu, údržbu a řízení rizik produkce i zařízení. Předmět poukazuje na některé konstrukčně - technologické aspekty, mající dopad na kvalitu a údržbu strojírenských produktů. Vzhledem k rozsahu předmětu jsou přednášky ihned doplněny formou praktických ukázek, analýz, řešení problémových úloh a výpočtů pomocí daných nástrojů řízení, aby student získal komplexní přehled dané problematiky.
Rozsah2/0
UkončeníZkouška
SemestrLS

Přiložené soubory