Úvod » Pro studenty » Vyučované předměty » Řízení výrobních systémů

Řízení výrobních systémů

ZkratkaRVS
Garanti doc. Dr. Ing. František Manlig
Přednášející doc. Dr. Ing. František Manlig
Cvičící doc. Dr. Ing. František Manlig
AnotacePod pojmem výrobní systém rozumíme integrovaný systém systematicky propojující techniku, organizaci a pracovníky za cílem efektivního zpracování zakázky. Předmět je zaměřen na organizační i technickou stránku řízení výrobních systémů. Studenti se seznámí jak se štíhlými přístupy k řízení výroby, tak i s technickými prostředky řízení (automatizačními prvky). Detailnější struktura: Požadavky na moderní výrobní systémy - agilita (pružnost), efektivita, výkonnost, stabilita. Řízení výroby, štíhlé principy řízení výroby - Toyota production system, využití vybraných nástrojů průmyslového inženýrství. Technické prostředky řízení moderních výrobních systémů. Struktura řídících systémů CNC strojů, servopohony, řízení pomocí PLC automatů. Systémy automatické identifikace.
Rozsah2/2
UkončeníZkouška
SemestrLS

Přiložené soubory