Úvod » Pro studenty » Vyučované předměty » Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury

ZkratkaADS
Garanti Ing. Jan Kolaja, Ph.D.
Přednášející Ing. Jan Kolaja, Ph.D.
Cvičící Ing. Jan Kolaja, Ph.D.
AnotacePředmět představuje úvod k datovým typům na vyšší úrovni abstrakce, jejich použití a implementaci v symbo-lických jazycích. Stručně je uvedena specifikace abstraktních datových struktur a dále jsou pak probrány datové typy zásobník, fronta, seznam, stromy a grafy, tabulky a též metody třídění. Pozornost je též věnována rekursi a praktickému použití rekurse.
Rozsah2/2
UkončeníZkouška
SemestrLS

Přiložené soubory