Úvod » Pro studenty » Vyučované předměty » Informační systémy a zpracování dat

Informační systémy a zpracování dat

ZkratkaISZ-1
Garanti Ing. Jan Kolaja, Ph.D.
Přednášející Ing. Jan Kolaja, Ph.D.
Cvičící Ing. Jan Kolaja, Ph.D.
AnotaceCílem předmětu je získání přehledu o problematice analýzy, návrhu, tvorby a implementace infor-mačních systémů a praktické využití databázového systému MySQL. Během kurzu jsou studenti po-stupně seznámeni s řadou technologií sloužících k tvorbě dynamických webových aplikací s využi-tím deskriptivního značkovacího jazyka HTML a skriptovacího jazyka PHP. Získané znalosti studenti uplatní při návrhu a realizaci konkrétního projektu.
Rozsah2/2
UkončeníZkouška
SemestrZS

Přiložené soubory