Úvod » Pro studenty » Vyučované předměty » Aplikovaná kybernetika

Aplikovaná kybernetika

ZkratkaAK-K
Garanti Ing. Michal Moučka, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.
Přednášející Ing. Jan Klobouček
Cvičící Ing. Jan Klobouček
AnotaceDynamické systémy, matematický model, linearizace, identifikace statických a dynamických charakteris-tik, numerické řešení. Laplaceova transformace jako analytický prostředek, frekvenční analýza, testy stability, zpětnovazební řízení, PID regulátor, metody optimalizace parametrů PID, numerický řídící systém, simulace v prostředí Matlab-Simulink, měření a regulace pomocí LabVIEW.
Rozsah10/4
UkončeníZkouška
SemestrZS

Přiložené soubory