Úvod » Pro studenty » Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Formát prezentace pro obhajobu závěrečné práce

 

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce - Bakalářský studijní program

Naleznete na stránkách fakulty strojní TUL.

 

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce - Navazující magisterský studijní program

obor Výrobní systémy a procesy:

zaměření  Výrobní systémy :

zaměření Automatizované systémy řízení:

obor Konstrukce strojů a zařízení:

zaměření Výrobní stroje: