Úvod » Pro firmy » Počítačová simulace výrobních systémů a ergonomie

Počítačová simulace výrobních systémů a ergonomie

Nabídka využití Know-how a kapacit v oblasti tvorby simulačních studií, především v prostředí „Digitální továrny“ Tecnomatix společností Siemens.

V rámci spolupráce s firmou Siemens PLM Software (CZ) s.r.o. nabízíme spolupráci na školeních, pilotních projektech i dlouhodobou spolupráci v oblasti využití nástrojů „Digitální továrny“ Tecnomatix. Jedná se zejména o moduly Plant simulation (diskrétní simulace procesů), Process Designer (navrhování procesů), Process Simulate Human a Jack (simulace robotizovaných pracovišť a pohybů člověka – ergonomické studie).

Process Simulate Human [zdroj: Siemens PLM Software]

Proč "simulovat"?

Simulace umožňuje komplexnější pohled na studovaný problém. To je způsobené mimo jiné její schopností napodobovat a sledovat stochastické i dynamické vlastnosti jednotlivých procesů a tak předpovídat jejich chování. Pomocí simulace je možné vytvořit a prověřit různé varianty řešení. V rámci experimentování je možné porovnat různé scénáře a řešení situací „Co když …?“. Již zkušenosti z tvorby modelu mohou vést k návrhům na zlepšení. Simulaci lze využít i k prověření výsledků dosažených pomocí jiných metod. Možnost využití vytvořeného modelu i v jiných oblastech. Podporuje tvůrčí i týmovou práci.

Využití počítačové simulace

Počítačová simulace se stává nezbytným podpůrným nástrojem v oblasti řízení projektů, prověřování investic v oblasti návrhu výrobních systémů i zefektivňování jejich provozu. S její pomocí se minimalizuje riziko špatného rozhodnutí, predikuje se využití kapitálových investic, jsou prověřovány nouzové scénáře, zefektivňuje se provoz stávajících výrobních systémů.

Plant Simulation [zdroj: Siemens PLM Software]

Simulace pomáhá nalézt odpovědi na otázky

Dodržím termín dodání zakázky?
Jaká je průběžná doba výroby?
Jaká je velikost rozpracované výroby?
Kde jsou úzká místa?
Kde jsou potenciální rezervy?
Stihne náš logistický systém zásobit i nový projekt?
Jsou nezbytné další investice?
Jak ovlivní výpadek určité kapacity výrobu?

Kdy použít počítačovou simulaci?

Když experimentování s reálným systémem není možné, popřípadě je příliš nákladné. Když problém nelze řešit analyticky. Pro zjištění zcela nových vlastností. Pro přezkoušení stávajícího řešení docíleného jinými metodami.

Process Designer [zdroj: Siemens PLM Software]

Zkušenosti:

Na katedře se simulací zabýváme již řadu let. Máme zkušenosti s řadou simulačních nástrojů jako je Witness, ShowFlow, Simcron, Plant simulation, Process designer a Process simulate Human. Zkušenosti jsou zejména s projekty z automobilového a elektro- technického průmyslu.