Úvod » Katedra » Lidé na katedře » Publikace Koblasa

Publikace Koblasa

Články v mezinárodním recenzovaném časopise


[1]    KLOUD, T; KOBLASA, F. Solving Job Shop scheduling with the computer simulation . Doprava a Logistika (Transport and Logistics). 27-30.10.2011, 9th Special Issue, s. 775-785. ISSN 1451-107X.

[2]    PLECHAČ, R. - MANLIG, F. – KOBLASA, F. Job Shop Scheduling With Aid of Computer Simulation. University Review Vol. 4, No. 2. Trenčín: Alexander Dubček University of Trenčín, 2010, s. 29-33 ISSN 1337-6047

[3]    KOBLASA F.,MANLIG F. Job shop scheduling problem with multi-shift work system. In:“Vědecká pojednání” XV / 2009, ACC  Journal, č. publikace: 55-050-09, čj. 50/09, Technická univerzita v Liberci, ISSN 1803-9782


Příspěvky ve sborníku konference v databázi WoS a Scopus

[1]    KOBLASA, F., VAVROUŠEK, M. a MANLIG, F. Three-dimensional Bin Packing Problem in batch scheduling. In 34TH INTERNATIONAL CONFERENCE MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2016) . 1. vyd. TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, Liberec, 2016. S. S. 407 – 412. ISBN 978-80-7494-296-9.

[2]    KOBLASA, F., VAVROUŠEK, M. a MANLIG, F. Two-dimensional Bin Packing Problem in batch scheduling. In 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015 Conference Proceedings. 1. vyd. University of West Bohemia, Plzeň: University of West Bohemia, Plzeň, 2015. S. S. 354 – 359. ISBN 978-80-261-0539-8.

[3]    KOBLASA, F. a F. MANLIG. Application of Adaptive Evolution Algorithm on real-world Flexible Job Shop Scheduling Problems. In: 32nd International Conference MME2014. First edition. Olomouc, 2014, s. 425-430. ISBN 978-80-244-4209-9. 

[4]    MANLIG, František, František KOBLASA, Eva ŠLAICHOVÁ, Věra PELANTOVÁ a Jan VAVRUŠKA. Education Company – An Experience from the Implementation of Problem Based Learning. Applied Mechanics and Materials [online]. 2014, 693: 477-482 [cit. 2015-06-02]. DOI: 10.4028/www.scientific.net/amm.693.477.

[5]    Koblasa, Frantisek; Dias, Luis S.; Oliveira, Jose A."Heuristic approach as a way to improve scheduling in ERP/APS systems By: ; et al.Edited by: Brito, AC; Teixeira, JMF Conference: 15th European Concurrent Engineering Conference (ECEC 2008)/5th Future Business Technology Conference (FUBUTEC 2008) Location: Univ Porto, Oporto, PORTUGAL Date: APR 09-11, 2008 Sponsor(s): ETI; EUROSIS; Daimler AG; FEUP; Avnet 3D; Ghent Univ15TH EUROPEAN CONCURRENT ENGINEERING CONFERENCE/5TH FUTURE BUSINESS TECHNOLOGY CONFERENCE  Pages: 47-51 Published: 2008"

[6]    MANLIG, František a František KOBLASA. Design of Simulation Experiments Using DOE. In: Applied Mechanics and Materials. 2014, s. 219-224. ISSN 1662-7482. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.693.219. 

[7]    Manlig, F., Šlaichová, E., Pelantová, V., Šimúnová, M., Koblasa, F., Vavruška, J. Educational company and e-learning (2013) Proceedings of the International Conference e-Learning 2013, pp. 394-398. 

[8]    Manlig, F., Šlaichová, E., Koblasa, F., Vavruška, J. Innovation of business processes by means of computer-aided simulation (2014) Applied Mechanics and Materials, 474, pp. 67-72. 

[9]    Vavruška, J., Manlig, F., Koblasa, F. VSM as a tool for mini-audit of information system (2014) Applied Mechanics and Materials, 474, pp. 73-78. 

[10]    Koblasa, F., Manlig, F., Vavruška, J. Evolution algorithm for job shop scheduling problem constrained by the optimization timespan (2013) Applied Mechanics and Materials, 309, pp. 350-357. 

Ostatní publikace:

[1]    MANLIG, F; LADA, O ; KOBLASA, F. DAAM International scientific book 2011. vol. 10. Vienna (Austria) : [s.n.], 2011. THE EXPERIENCES WITH REENGINEERING USING COMPUTER SIMULATION, ISBN 978-3901509-84-1, ISSN: 1726-9687 cross ref DOI: 10.2507.7

[2]    VAVRUŠKA J., KOBLASA F. The constrained production capacities and its planning. ACC Journal. Vědecká  pojednání/Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XIII, 2007. ISSN 1801-1128

[3]    GOTTWALDOVÁ A., KOBLASA F., Die Verwendug der Simulationsspiele im Unterricht. ACC Journal. Vědecká pojednání/Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XII, 2006.ISSN 1801-1128

[4]    VAVRUŠKA J., KOBLASA F. THE USE OF SIMULATION IN THE WORKSHOP PLANNING AREA. ACC Journal. Vědecká pojednání/Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XII, 2006. ISSN 1801-1128

[5]    KOBLASA F. Flexible job shop scheduling and optimizing by genetic algorithm in the Simcron MODELLER. In: Sborník příspěvků 13. ročník mezinárodní konference WITNESS 2010, 3.6-4.6 Kouty nad Desnou, ISBN 978-80-214-4107-1

[6]    Koblasa F.: Single swap local search for classical jobshop and flexible job shop scheduling problem. In:Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 15.4.2010.ISBN 978-80-7318-922-8.

[7]    VAVRUŠKA J., MANLIG F.,KOBLASA F., ORDORICA M.: Analýza rozvrhování pracovníků a výrobkový mix. In: Sborník příspěvků 12. ročník mezinárodní konference WITNESS 2009, ISBN 978-80-214-3900-9

[8]    KOBLASA F., VAVRUŠKA J.: Job shop sheduling and heuristic optimization. In:International doctoral seminar, Smolenice květen 2009, ISBN 978-80-8096-088-9 

[9]    VAVRUŠKA J., MANLIG F.,KOBLASA F.: One piece flow – Caravans, deeper recognition. In: International doctoral seminar, Smolenice květen 2009, ISBN 978-80-8096-088-9

[10]    Koblasa F.: Constrained scheduling - shifts and setups In:Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2009.ISBN 978-80-7318-811-5

[11]    Radek Plechač, František Koblasa: FLEXIBLE JOB SHOP SCHEDULING USING SIMULATION SOFTWARE SIMCRON MODELLER. In: 4. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2009“. Sborník anotací příspěvků, Liberec 19. - 20. 11. 2009. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2009. ISBN 978-80-7372-541-9.

[12]    František Koblasa: GIFFLER AND THOMPSON ALGORITHM FOR FLEXIBLE JOB SHOP PROBLEM. In: 4. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2009“. Sborník anotací příspěvků, Liberec 19. - 20. 11. 2009. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2009. ISBN 978-80-7372-541-9.

[13]    KOBLASA F., DIAS L.S., OLIVEIRA J.A. Simulation and possibility of optimization in ERP/APS systems". Proceedings of 4th annual International conference for Ph.D students and young researches, Zlín 10. April 2008, ISBN 978-80-7318-663-0

[14]    Koblasa, F.: Modified Giffler and Thompson algorithm for setup and pass-setup constrain. In: 3. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2008“. Sborník anotací příspěvků, Liberec 27. - 28. 12. 2008. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2008. ISBN 978-80-7372-416-0. 

[15]    Koblasa, F.: Uplatnění optimalizačních metod v dílenském rozvrhování výrobních zakázek. In: Výrobní systémy dnes a zítra 2008. Sborník anotací příspěvků z mezinárodní konference, Liberec 27. - 28. 11. 2008. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2008. ISBN 978-80-7372-416-0

[16]    VAVRUŠKA J., KOBLASA F. Planning concepts and their use in the planning aplications. 5. ročník mezinárodní konference Finanční a logistické řízení 2007. VŠB - Technická univerzita Ostrava 2007. ISBN 978-80-248-1406-3

[17]    VAVRUŠKA, J; KOBLASA, F. Variety of operation planning and theirs effect on planning applications. V. International Scientific Conference Management, Economics and Business development in the new European conditions. VUT v Brně 2007, s.103.  ISBN 978-80-7204-532-7

[18]    VAVRUŠKA J., KOBLASA F.: The contributions of APS and simulation in the production planning. Mezinárodní Baťovy doktorské konference Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2007. ISBN 978-80-7318-529-9

[19]    KOBLASA, F.; VAVRUŠKA, J.; VIK, P.: Innovation of the information system at KVS In: Setkání ústavů a kateder výrobních strojů a robotizace. Sborník příspěvků mezinárodní konference, Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň 10.-11. 9. 2007, ISBN 978-80-7043-598-4

[20]    MANLIG, F.; VAVRUŠKA, J.; KOBLASA, F. Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Produktionssysteme. In. Vědecká pojednání/Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. TU v Liberci, duben 2007, s. 89-92 ISSN 978-80-7372-195-4

[21]    VAVRUŠKA J., KOBLASA F.: Educational Virtual Company at KVS. Sborník příspěvků 10. ročník konference WITNESS 2007 HUMUSOFT s.r.o. & VUT Brno FP 2007. ISBN 978-80-214-3432-5

[22]    GOTTWALDOVÁ A., VIK P., KOBLASA F., VAVRUŠKA J. .: Innovation and implementation of the information systém at KVS. Mezinárodní vědecká konference Znalostní ekonomika, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2007, ISBN 978-80-7318-646-3

[23]    VAVRUŠKA J., KOBLASA F., VIK P.: Complex educational exercise - Virtual company at KVS. Setkání kateder výrobních stroju 2007. Západočeská uiniverzita v Plzni. 2007 ISBN 978-80-7043-598-4

[24]    Koblasa F., Dias L.S., Oliveira J.A., Using heuristic to improve scheduling in the ERP/APS systems. Proceedings of 2nd international conference “Výrobní systémy dnes a zítra 2007”. Liberec 6-7 December 2007. ISBN 978-80-7372-295-1

[25]    Havlík, R., Vavruška, J., Koblasa, F.: Optimalizace a inovace výrobních procesů. In Mopp 2007 - Modelování a optimalizace podnikových procesů, Západočeská univerzita v Plzni, únor 2007, ISBN 978-80-7043-535-9