slide2.jpg
festo.jpg
slide1.jpg

Úvod

Vítáme vás na stránkách Katedry výrobních systémů a automatizace (KSA).

 

Studium na katedře

  • v bakalářském programu nabízíme vedení závěrečných prací
  • navazující magisterské 2leté (NMSP) v oboru Výrobní systémy a procesy, zaměření Výrobní systémy, Automatizované systémy řízení a v oboru Konstrukce strojů a zařízení, zaměření Výrobní stroje. 
  • doktorské v oboru Výrobní systémy a procesy a Konstrukce strojů a zařízení

Bližší informace v sekci Pro studenty - Studijní programy nebo přímo na Katedře výrobních systémů a automatizace (Ing. Petr Zelený, Ph.D., Ing. Michal Moučka, Ph.D., Ing. Jan Vavruška, Ph.D.).

V aktuálním čísle technického měsíčníku MM Průmyslové spektrum vyšel článek představující výzkumnou činnost řešenou v rámci diplomové práce pana Ing. Adama Lukeho. Tato práce byla oceněna cenou rektora TUL a zhruba před měsícem se umístila na druhém místě soutěže Společnosti pro obráběcí stroje o nejlepší obhájenou diplomovou práci. Odkaz na článek: https://www.mmspektrum.com/clanek/3d-tistena-versus-obrabena.html

V naší laboratoři CNC strojů přibyl nový přírůstek a to pětiosé obráběcí centrum Hermle C 250 U. Více o této záležitosti si můžete přečíst zde: https://www.mmspektrum.com/clanek/studenti-a-obrabeni-v-peti-osach.html.

V časopisu t-uni360 naleznete rozhovory s absolventy naší katedry. Na straně 8 pan Radek Janalík (Pan McDo) a na straně 17 Tomáš Kraus (Skikrosový král).

Veřejnost a spolupráce

Katedra spolupracuje s předními firmami v libereckém regionu, ale i mimo něj.

Podílí se na řešení projektů převážně z oblastí Rapid prototypingu, aditivní výroby / 3D tisku, výrobní logistiky a zefektivňování výrobních procesů. Více lze nalézt v sekci Pro firmy.